กิจกรรมถอดบทเรียน โครงการอัตลักษณ์ไทยศิลปะพื้นบ้านไทย

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 23 กันยายน 60 / อ่าน : 541


ใน วันเสาร์ที่ 16 กันยายน  2560   ที่ผ่านมา  โครงการ “อัตลักษณ์ไทยศิลปะพื้นบ้านไทย  อดีต..... สู่ปัจจุบัน.....อนาคต จัดกิจกรรมถอดบทเรียน  โครงการ อัตลักษณ์ไทย ศิลปะพื้นบ้านไทย ณ  โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์  ถ.กรุงเทพ-นนท์  ซ.21  เขตบางซื่อ  กทม. ภายใจกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมทั้งผู้ปกครอง  ผู้แทนชุมชน   ปราชญ์ชาวบ้าน  และเด็กเยาวชนผู้เข้าร่วม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารฯ และคณะกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่มีโอกาสได้รับการสนับสนุนโครงการ  ชมการแสดงของเด็กเยาวชนในโครงการ ร่วมเสวนาและแสดงความคิดเห็นร่วมกันของแขกรับเชิญ และเข้ากระวยการกิจกรรมถอดบทเรียน และสะท้อนความคิดเห็นจากแขกรับเชิญ 

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com