รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 20 กันยายน 59 / อ่าน : 639แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 ธันวาคม 2559


คุณสมบัติ

- เพศ ชาย หรือ หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์, ประชาสัมพันธ์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- ต้องสามารถเขียนข่าว สกู๊ป บทความ ในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (จำเป็นต้องเขียนได้ เขียนไม่ได้ไม่รับพิจารณา)

- มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร การทำงานด้านประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี

- สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เรียนรู้งานเร็ว 

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

- มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถถ่ายภาพนิ่ง(ด้วยกล้อง D-SLR) วีดีโอ และตัดต่อวีดีโอได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถเริ่มงานได้ทันที


หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน

- ดูแลและประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ การเผยแพร่กระจายข่าวโครงการ และการติดตามข่าวสารของโครงการ

- ดูแลและเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อเผยแพร่โครงการในทุกสื่อ

- จัดเก็บฐานข้อมูลด้านข่าวสารของโครงการ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

- ดูแลประสานงาน สถานที่ / อาหาร / ที่พัก สำหรับทีมประชาสัมพันธ์

- อื่นๆ ตามความเหมาะสมและได้รับมอบหมาย

 

ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ 

www.thaihealth.or.th

www.pings.in.th

www.artculture4health.com 

 

ปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2559

 

ส่งรายละเอียดส่วนตัว ผลงาน ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา

ทาง E-mail หรือไปรษณีย์ EMS 

 

ที่คุณพรรณปพร  ภวธรรม 

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เลขที่ 979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ (ตรงข้ามสถานีโทรทัศน์ช่อง 5)

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

 

punpaporn@yahoo.com

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร  ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com