กำหนดการเปิดนิทรรศ ร.ร. วัดอาวุธวิกสิตาราม เป็นโรงเรียนพี่ให้กับ ร.ร.วัดโพธ์เรียง วันที่ 13 กันยายน 2560

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 20 กันยายน 60 / อ่าน : 1,967กำหนดการเปิดนิทรรศการ 

“โพธิ์เรียง” สังคมนิยมสุขภาพดี

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560

*********************************

12.30 น.               - เปิดนิทรรศการ

- ประธานในพิธี ผู้อำนวยสำนักงานเขตบางกอกน้อย จุดธูปเทียน

-  บูชาพระรัตนตรัย และรับคำกล่าวรายงาน

- ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวรายงาน

- ประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ

13.10 น.                 - รับชมการแสดงชุด เซิ้งกะโป๋ผลไม้เพื่อสุขภาพ  

 13.20 น.                 - เริ่มการแข่งขัน การทำเมนูอาหารสร้างสุขภาพดี รอบแชมป์ชนแชมป์

 14.00 น.                 - มอบรางวัลให้ผู้แข่งขันการทำเมนูอาหารเพื่อสุข

 14.20 น                  - นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในซุ้มต่างๆ

ซุ้มที่ 1 กิจกรรมสังคมความรู้สู่สุขภาพดี

ซุ้มที่ 2 กิจกรรมอาหารสร้างสุขภาพดี

ซุ้มที่ 3 กิจกรรมลานสังคมนิยมสุขภาพดี

ซุ้มที่ 4 กิจกรรมสังคมนิยมสุขภาพดี กินลงท้องไม่ลงถัง

15.30 น.                   - พิธีกล่าวปิดงาน

 

หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com