กำหนดการเปิดนิทรรศกร ร.ร.วัดกำแพง วันที่ 29 กันยายน 2560

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 20 กันยายน 60 / อ่าน : 2,327กำหนดการนิทรรศกร “IT ก้าวไกลใส่ใจสุขภาพอย่ำงบูรณาการ”

ณ โรงเรียนวัดกำแพง สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

---------------------------------------------------------------------------------

 

13.00 น.               -นำเสนอโครงการ

14.30 น.               -ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน

-กล่าวรายงาน

-ปะธานกล่าวเปิดงาน

-กำรแสดงชุด “อ้วนไปทำไม”

-การแสดงโฟคซองวง Sugar Free

-ชมนิทรรศการ

- ซุ้มกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ“IT ก้าวไกลใส่ใจสุขภาพอย่ำงบูรณาการ”

- การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

  -กลองยาว Exercise เพื่อสุขภาพ

16.30                ปิดงานปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com