กำหนดการเปิดนิทรรศ ร.ร.วัดจันทร์ประดิษฐาราม วันที่ 11 กันยายน 2560

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 7 กันยายน 60 / อ่าน : 410

กำหนดการ พิธีเปิดนิทรรศการเด็กวัดจันทร์ฟิตพิชิตอ้วน  

ภายใต้โครงการการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  

ภายใต้ ชื่อที่ว่า “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน  (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 2

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมจันทร์วิจิตร  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 

เวลา 13.29 น.

 

 

เวลา 13.45 น.

เวลา 14.00 น.

 

 

 

เวลา 14.10 น.

 

 

 

 

 

 

เวลา 14.30 น.

 

 

 

 

 

เวลา 15.20 น.

พิธีเปิดนิทรรศการเด็กวัดจันทร์ฟิตพิชิตอ้วน

-          รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกล่าวรายงาน

-          ประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการเด็กวัดจันทร์ฟิตพิชิตอ้วน

ชมวีดิทัศน์โครงการเด็กวัดจันทร์ฟิตพิชิตอ้วน

ชมการแสดงบนเวที

-          การแสดงเต้นประกอบเพลง ลดหวาน มัน เค็ม

-          การแสดงเต้นประกอบเพลง กินผักผลไม้

-          การแสดงเต้นประกอบเพลง ออกกำลังกาย

พิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมโครงการเด็กวัดจันทร์ฟิตพิชิตอ้วน

-          ประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ

-          กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง

-          ประกวดสื่อแผ่นพับ

-          ประกวดโปสเตอร์

-          ประกวดหนังสั้น

-          ประกวด Super Model เด็กวัดจันทร์ฟิตพิชิตอ้วน

เชิญประธานและคณะกรรมการเดินชมนิทรรศการ

-          กิจกรรมความรู้เด็กวัดจันทร์ฟิตพิชิตอ้วน

-          กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เด็กวัดจันทร์ฟิตพิชิตอ้วน

-          กิจกรรมออกกำลังกายฟิตพิชิตอ้วน

-          กิจกรรมเมนูอาหารฟิตพิชิตอ้วน

-          กิจกรรมบูรณาการสานฝันฟิตพิชิตอ้วน

พิธิปิด พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

 *หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com