วัยโจ๋อวดเจ๋ง ตอน หนังตะลุงอีสาน - ช่อง 3 family

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 7 สิงหาคม 60 / อ่าน : 616


กลุ่มเยาวชนคณะเพชรอีสาน นำการแสดงพื้นบ้านหนัง"ประโมทัย หรือ หนังตะลุงอีสาน"ซึ่งเป็นการละเล่นที่ผสมผสานระหว่างหมอลำและหนังตะลุงเข้าด้วยกัน นับว่าเป็นการสืบสานผ่านการบูรณาการการเรียนรู้ ให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในศิลปะและวรรณกรรมท้องถิ่นของตน 
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com