โฆษณาสั้น "หยุด" KIDDEE IDOL ทีมThe dash yru ภาคใต้

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 31 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 320


ประเด็นปัจจัยเสี่ยงที่เล่าถึงปัญหาในกลุ่มวัยรุ่นสามจังหวัดภาคใต้ ที่ติดบุหรี่และบารากู่ ไอเดียที่อยากสื่อสารหรือแรงบันดาลใจที่จะเล่าเรื่อง เกิดจากคนรอบข้างที่สูบบุหรี่และบารากุตามที่นั่งตามสถานที่ท่องเที่ยว ที่สาธารณะและร้านนั่งชิลล์ต่างๆ มักจะมานั่งสูบบุหรี่และบารากุกันมาก ซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นแฟชั่นหรือเทรนด์อะไรที่ทำให้วัยรุ่นส่วนมากจะสูบกันจนเสียเงินไปกับสิ่งนี้ไปมากแทนที่จะเอาเงินไปทำอย่างอื่น

ถ่ายทอดมาในรูปแบบของโฆษณาสั้น ทีมนี้เปรียบการเริ่มสูบบุหรี่หรือบารากู่เป็นการเริ่มตั้งกลุ่มแชทไลน์ เมื่อสูบไปเรื่อยๆ ก็จะมีโรคต่างๆเข้าร่วมแชท เช่น มะเร็งเข้าร่วมห้องแชทแล้ว ถุงลมโป่งพองเข้าร่วมห้องแชทแล้ว เป็นต้น สุดท้ายแล้วอยู่ที่ตัวเราว่า คุณจะหยุดบุหรี่หรือจะให้บุหรี่หยุดคุณ

 

ผลงาน โดย KIDDEE IDOL ทีมThe dash yru : นาย ดัชลัน กาเซ็ง , นาย อาริฟ บินเจ๊ะสะอิ , นางสาว เมราวดี ดาหมิ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
#FeedDD #MASS #Kiddeeidol#สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #สสสปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com