ภาพกิจกรรมจากค่ายสินไซโมเดล ระยะที่ 2

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 24 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 267


ภาพกิจกรรมจากค่ายสินไซโมเดล ระยะที่ 2

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ วัดไชยศรี วันนี้ผลิตผลที่เกิดขึ้นจากค่ายได้นำออกสัญจรใน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านงิ้ว และ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง

เพื่อให้เยาวชนได้นำประสบการณ์จากการเรียนรู้ เผยแพร่ เผื่อแผ่ และส่งต่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆ และน้องๆ ของพวกเขา น่าภาคภูมิใจแทนโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com