ผลสำเร็จของกิจกรรม ปลุกใจไทสาวะถี ที่โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ก้าวสู่ชุมชนปลอดขยะ

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : Northeast60-0006 , 23 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 494


เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคมที่ผ่านมา เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ได้ไปจัดกิจกรรม ปลุกใจเมือง สปาร์คยู ปลุกใจไทสาวะถี  ที่ดรงเรียนสาวะถี พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีเด็กนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน 

เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเปิดงาน โดย พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี และเจ้าคณะตำบลสาวะถี ที่ได้ขยายความเรื่อง ปลุกใจเมือง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยระบุว่า ปลุกใจ คือการพร้อมเพรียงในการแสดงความร่วมมือด้วยกัน เมือง คือ สาวะถี การจะปลุกใจคนสาวะถีให้ทำอะไร เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง เรื่องนั้นจะต้องเป็นปัญหา และเป็นเรื่องทีคนทั้งเมืองอยากจะเปลี่ยนแปลง 

นอกจากนั้นยังมีผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์มากล่าวต้อนรับคณะทำงาน พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย 

 

หลังจากนั้นเป็นการทำกิจกรรม โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆ นำเสนอความคิด ความสุข ความฝัน และ ความหวังของเด็กๆ ในการจะเปลี่ยนแปลงเมืองตนเองให้น่าอยู่ และเมื่อถามถึงความฝันของพวกเขา ทุกคนล้วนมีความฝันที่กว้างไกล และอยากจะไปให้ถึง ไม่ว่าจะเป็น 

 

และพอให้เด็กๆ แสดงความคิดเห็นว่า อยากจะแก้ปัญหาอะไร เพื่อให้ชุมชนมีความสุข พวกเขาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากจะจัดการปัญหาขยะ ไม่ว่าจะเป็นขยะที่บ้าน ในโรงเรียน ในชุมชน เพราะบ้านสาวะถี กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป และกำลังจะกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หากไม่มีการจัดการขยะที่ดีพอ จะทำให้ชุมชนของพวกเขา กลายเป็นชุมชนที่ไม่น่าอยู่ เพราะมีแต่ปัญหาขยะ

และพอวันที่ 2 ให้พวกเขา นำเอาขยะจากบ้านมาคนละชิ้น เพื่อมาประดิษฐ์ หรือ ออกแบบเพื่อให้เป็นงานศิลปะ และเป็นศิลปะที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวการไม่อยากให้มีขยะในชุมชน พวกเขาก็สามารถจัดวางสิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิลเหล่านั้นเป็นงานศิลปะที่น่าชื่นชม

เมืองแห่งความสุข 

 

 

ลีลานาคี จากกล่องนม 

 

 

 

 

เมื่อขยะไร้ค่า ถูกนมาดัดแปลง และ ประกอบร่าง กลายเป็นเรื่องสนุก ทำให้พวกเขาสนุกกับการนำเอาสิ่งไร้ประโยชน์ มาเพิ่มมูลค่าขึน 

นอกจากนั้นยังมีแผนระยะสั้น ภายใน 3 เดือน ที่จะจัดการปัญหาขยะในครัวเรือน ในชุมชน และในโรงเรียนด้วยการ รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รณรงค์การคัดแยกขยะ และ ช่วยกันเก็บขยะในชุมชนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมประกาศเสียงตามสาย เพื่อปลุกสำนึกให้คนที่อยู่ในชุมชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะด้วย 

 

 

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com