สร้างสุขปลุกใจเด็กเยาวชนสถานพินิจขอนแก่น สปาร์คยูอีสาน ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม นี้

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : Northeast60-0006 , 23 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 514


เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน กำหนดเข้าทำกิจกรรมในสถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคมนี้ ในเวลา 10.00 - 15.30 น. 

 

กำหนดการ วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560

 

 

 

เวลา 10.00 น.                           สมาชิกเครือข่ายพร้อมกันหน้าสถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัด

                                                ขอนแก่น

เวลา 10.30 น.                           เข้าทำกิจกรรมกับเด็กเยาวชน

-          แนะนำโครงการ โดย สุมาลี สุวรรณกร ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน

-          กิจกรรมสร้างสุข โดย เศกสันต์ วิชัยพล และ บัณฑิต โคตรมณี

เวลา 11.00 น.                           เข้าสู่กิจกรรม สร้างสุข ความฝัน ความหวัง ความสุข เพื่อดึงความคิดของเด็กๆ มาสู่การวาด

                                                ภาพ  โดย เศกสันต์ วิชัยพล จากบ้านชีวาศิลป์

เวลา 12.00 น.                           พักรับประทานอาหาร 

เวลา 13.00 น.                           ให้เด็กเยาวชนบอกว่า ความสุข ความหวัง ความฝัน ของตนเอง ผ่านการวาดภาพร่วมกัน

                                                โดย ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 15.30 น.                           จบกิจกรรม /// 

ท่านใดสนใจอยากร่วมกิจกรรมเรียนเชิญได้ค่ะ 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com