ประกาศผลการประกวด “ภาพถ่ายฉลากคำเตือนบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 5 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 3,228


ผลการประกวดโครงการประกวด “ภาพถ่ายฉลากคำเตือนบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

ภายใต้โครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากการตัดสินจากคณะกรรมการ และคณะดำเนินการมีมติเห็นว่ารูปที่ผ่านการคัดเลือก มีความเหมาะสม ถูกต้อง และตรงตามเกณฑ์การประกวดนั้น มีเพียง 4 ภาพ ที่เห็นเหมาะสมกับการได้รับรางวัล นั่นคือ...

 

 

1. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทีมศิริณาลิน  จากมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

 

 

 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

นายฐิติ  หงวนกระโทก  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม  MMA Team  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

 

 

 

4. รางวัลชมเชย

นางสาวสุธาสินี  จองสี  วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงคว่มยินดีด้วยจร้า..ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]