ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 35 ภาพ เพื่อจัดแสดงภาพถ่ายอย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 30 เมษายน 60 / อ่าน : 394


 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 35 ภาพ
เพื่อจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย หอศิลปวัฒนแห่งกรุงเทพมหานคร และเข้าชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเงื่อนไขผู้ผ่านเข้ารอบ

1. ผู้เข้ารอบทั้ง 35 ทีมสุดท้ายจะต้องมารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงกรณีภาพของท่านได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2. กรณีผู้ที่ผ่านเข้ารอบไม่สามารถเข้ามารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวได้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าชิงถ้วยพระราชทานฯ ยกเว้นผู้เข้ารอบมีตัวแทน 
3. รายชื่อจากผลการคัดเลือกดังกล่าวไม่มีผลต่อการเรียงตามลำดับคะแนนจากการคัดเลือก 
4. การประกาศผลรางวัลทุกอันดับ ผู้เข้าร่วมจะทราบผลการตัดสินพร้อมกันในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com