สสส. ชวนร่วมงานประกาศผลการประกวด “ภาพถ่ายฉลากคำเตือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 27 เมษายน 60 / อ่าน : 3,154


กำหนดการ
พิธีแถลงข่าวและประกาศผลมอบรางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโครงการประกวด “ภาพถ่ายฉลากคำเตือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

ภายใต้โครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
ณ  ชั้น 5  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
    
15.30 - 16.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน
16.00–16.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ที่มาของโครงการ
16.10-16.30 น. แถลงข่าวเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมุ่งสร้างสุขภาวะในการลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอกอฮอลล์
                          -นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
                          -คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
                          -เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
                          -อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย  ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
16.30 - 16.50 น.   พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานเพื่อจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย
                           - โดยอาจารย์มานพ  แย้มอุทัย    ผู้ทรงคุณวุฒิแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมฯ
16.50 - 17.20 น.  พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด “ภาพถ่ายฉลากคำเตือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
                        ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ
                         “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”
                         ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 35 ภาพ
เพื่อจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย หอศิลปวัฒนแห่งกรุงเทพมหานคร และเข้าชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เงื่อนไขผู้ผ่านเข้ารอบ

1. ผู้เข้ารอบทั้ง 35 ทีมสุดท้ายจะต้องมารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงกรณีภาพของท่านได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2. กรณีผู้ที่ผ่านเข้ารอบไม่สามารถเข้ามารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวได้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าชิงถ้วยพระราชทานฯ ยกเว้นผู้เข้ารอบมีตัวแทน 
3. รายชื่อจากผลการคัดเลือกดังกล่าวไม่มีผลต่อการเรียงตามลำดับคะแนนจากการคัดเลือก 
4. การประกาศผลรางวัลทุกอันดับ ผู้เข้าร่วมจะทราบผลการตัดสินพร้อมกันในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

 

 

 

แล้วเจอกัน วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 จร้า..ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]