การประชุมหารือเพื่อเตรียมเปิดถนนคนเดินและการเตรียมงานพิธีเปิดตัว “SPARK U – ปลุก-ใจ-เมืองภาคอีสาน”

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 24 เมษายน 60 / อ่าน : 239     การประชุมหารือเพื่อเตรียมเปิดถนนคนเดินและการเตรียมงานพิธีเปิดตัว “SPARK U – ปลุก-ใจ-เมืองภาคอีสาน” @ ตลาดท่าพระ 100 ปี
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 (เวลา 17.00 – 21.00 น.)
ณ ถนนพาณิชย์เจริญ (ตลาดท่าพระ) เทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com