บรรยากาศการนำเสนอผลงาน ก่อนมีพิธีการตัดสินหาสุดยอดสื่อและกิจกรรมจากโรงเรียน ลดอ้วน

27 มีนาคม 60 / อ่าน : 2,196

วันที่ 26 มีนาคม 2560 บรรยากาศที่น่าสนใจคือจะเป็นการนำเสนอผลงานของแต่ละโรงเรียนให้คณะกรรมการรับฟัง เพื่อพิจารณาตัดสินผลงานการสร้างสรรค์สื่อ เพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”  หาสุดยอดผลงานการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ชมบรรยากาศ และชมกิจกรรม ของวันนี้

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560

กิจกรรมนิทรรศการจากสถาบันการศึกษา 20 โรงเรียน

10.00 – 16.00 น. เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 20 โรงเรียน 

กิจกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน

13.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการรับฟังการนำเสนอ และพิจารณาตัดสินผลงานการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”   กิจกรรมเวที

10.30 – 10.45 น. พิธีกรกล่าวเปิดกิจกรรม แนะนำโครงการ และรายละเอียดกิจกรรมบนเวที

10.45 – 10.55 น. การแสดง “เรามากินผัก” จากโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง

10.55 – 11.05 น. การแสดง “หุ่นสวยด้วยซุมบ้า (Zumba Dance)”จากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

11.05 – 11.30 น. กิจกรรมสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ “ราชบพิธเป็นมิตรกับสลัดผักและผลไม้” จากโรงเรียนราชบพิธ

11.30 – 12.00 น. พิธีกรแนะนำบูธกิจกรรม และรายละเอียด แต่ละบูธกิจกรรม

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

12.50 – 13.00 น. การแสดง “PPAP คลองพิทยาลงกรณ์ ลดโรคอ้วน” จากโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

13.00 – 13.10 น. การแสดง “กินผักผลไม้” จากโรงเรียนบ้านขุนประเทศ

13.10 – 13.20 น การแสดง “ละครเรื่องตุ้ยนุ้ยกิน” จากโรงเรียนวัดแสมดำ

13.20 – 14.00 น. กิจกรรมสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ “เมนูลานนาพาอร่อย” จากโรงเรียนแพรกษาวิทยา

14.00 – 14.30 น. การแสดง “มินิคอนเสิร์ตกิน – อยู่อย่างฉลาด เด็กราชมนตรี 20 นาทีมีคุณค่า”จากโรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม – เชื่อมนุกูล)
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]