เรามากินผัก และออกกำลังกายสลายไขมัน ลดพุงลดโรค ไม่เอาอ้วน...

27 มีนาคม 60 / อ่าน : 2,448

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน มีกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 2 แล้วโดยกิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 25-26 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยในกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้น นอกเหนือจากจะมีนิทรรศการ และแสดงผลงานสื่อต่างๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมการแสดงท่าทางในการออกกำลังกายจากพี่ๆ มาฝากกันอีกด้วย 


เรามากินผัก และออกกำลังกายสลายไขมัน ลดพุงลดโรค ไม่เอาอ้วน... เป็นอย่างไร ชมบรรยากาศ....
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]