การแสดงและโชว์ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมประกวดสื่อ กิจกรรม อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน จาก 20 โรงเรียน

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 27 มีนาคม 60 / อ่าน : 1,851วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 เขตจตุจักร 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้ มีทั้ง นิทรรศการ และการแสดงต่างๆ ดังนี้


กิจกรรมนิทรรศการจากสถาบันการศึกษา 20 โรงเรียน

10.00 – 16.00 น. เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 20 โรงเรียน   

กิจกรรมเวที

10.30 – 10.45 น. พิธีกรกล่าวเปิดกิจกรรม แนะนำโครงการ และรายละเอียดกิจกรรมบนเวที

10.45 – 10.55 น. การแสดง “เพลงกินผัก” จากโรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล)

10.55 – 11.00 น. การแสดง “แอโรบิคมวยไทย” จากโรงเรียนวัดนิมมานนรดี

11.00 – 11.30 น. กิจกรรมสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ “ส้มตำข้าวโพดกุ้ง” จากโรงเรียนวัดคลองภูมิ

11.30 – 12.00 น. พิธีกรแนะนำบูธกิจกรรม และรายละเอียด แต่ละบูธกิจกรรม

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 – 13.10 น. การแสดง “ขอใจเธอแลกพุงโต” จากโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม

13.10 – 13.20 น.  การแสดง “Fit Firm Fun” จากโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (ขวัญโรจน์ราษฎร์รังสฤษฏ์)

13.20 – 14.00 น. การเสวนาพูดคุย เรื่อง “การจัดโภชนาการในเด็กอย่างไรจึงเหมาะสม” โดย  

• นางวสุนธรี เสรีสุชาติ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ 
   สำนักโภชนาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

• นางปรารถนา ทองคำปั้น ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
   โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กทม.

14.00 – 14.15 น. การแสดง “โบก โบ๊ก โบก Bye Bye fat” โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์)

14.15 – 14.45 น. กิจกรรมสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ “สลัดทูน่าซอสเสาวรส” จากโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว

14.45 – 15.00 น. พิธีกรแนะนำบูธกิจกรรม และรายละเอียด แต่ละบูธกิจกรรม

15.00 – 15.05 น. การแสดง “Fit and Firm (ออกกำลังกายสลายไขมัน)” โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี

15.05 – 15.30 น. กิจกรรมสาธิตขนมหวานสุขภาพ “กล้วยน้ำว้า อร่อยดีศรีมัชฌัน” จากโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม

15.30 – 16.00 น. พิธีกรแนะนำกิจกรรมในวันต่อไป และกล่าวปิดกิจกรรม

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]