ภาพข่าว : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์ ปฎิรูปสื่อ ปฏิรูปอุตสาหกรรมโฆษณายุค4.0

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 23 มีนาคม 60 / อ่าน : 1,809


โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม จัดสัมมนาในหัวข้อ “ปฏิรูปสื่อ ปฏิรูปอุตสาหกรรมโฆษณายุค 4.0 ทิศทางโลก ทิศทางไทย” ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยมีนางอ่อนอุษา ลำเลียงผล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย(ที่3 จากซ้าย), นายธาราวุฒิ สืบเชื้อ อุปนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย(ที่2 จากซ้าย), นายอนุพงษ์ เจริญเวช สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.(ที่2 จากขวา) และนายดนัย หวังบุญชัย เลขานุการคณะกรรมการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม(คนแรกซ้าย) ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าเศรษฐกิจในยุค 3.0 ยังมีความเปราะบางต่อสถานการณ์โลก และประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ ดังนั้นจึงนำมาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นที่การแก้ปัญหาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เราจึงต้องพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า New Economy Model ซึ่งจุดสำคัญในการเสวนาครั้งนี้คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็น “นักสื่อสารสร้างสรรค์” เป็นพลเมืองตื่นรู้และผู้นำการเปลี่ยนแปลง การบูรณาการปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการเรียนรู้ใหม่ให้เป็นการศึกษาผ่านสื่อสารมวลชนจากภาคประชาชน ให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้และเกิดความต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพในการทำงานสื่อต่อๆ ไปปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]