ภาพข่าว : ปฎิรูปสื่อ ปฏิรูปอุตสาหกรรมโฆษณา มุ่งสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์ยุค 4.0

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 22 มีนาคม 60 / อ่าน : 1,615โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม จัดสัมมนาในหัวข้อ “ปฏิรูปสื่อ ปฏิรูปอุตสาหกรรมโฆษณายุค 4.0 : ทิศทางโลก ทิศทางไทย” โดยมีนางอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (คนที่9แถวหลัง),  นายธาราวุฒิ สืบเชื้อ อุปนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (คนที่8แถวหลังจากซ้าย) นายอนุพงษ์ เจริญเวช สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. (คนที่7แถวหลัง) และนายดนัย หวังบุญชัย เลขานุการคณะกรรมการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (คนที่6แถวหลังจากซ้าย) ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกโฆษณาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมุ่งชี้แนวทางให้บัณฑิตเพื่อก้าวไปสู่แวดวงของนักสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้มีความกระตือรือร้นและใฝ่รู้ในยุคที่โลกกำลังขับเคลื่อนไป โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน  ทั้งต้องยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็นพื้นฐานในการทำงานของนักสื่อโฆษณาต่อสังคม ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ที่จะขับเคลื่อนประเทศทำให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมต่อไปปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]