คลิปลดพุง-สุขเพราะกิน : สื่อเพื่อการศึกษา โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 13 มีนาคม 60 / อ่าน : 1,130


 
 
คลิปลดพุง-สุขเพราะกิน : สื่อเพื่อการศึกษา โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) โดยโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม จัดทำเป็นสื่อสร้างสรรค์โดยเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นสื่อรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถามศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และส่งเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)  
   


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]