ร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กร ชิงรางวัล “ภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน” ใน 4 สาขา รับถึง 24 เมษายน 2567

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 13 เมษายน 67 / อ่าน : 475


 

รางวัลสำหรับใครบางคนอาจหมายถึง "ความสำเร็จ"

แต่สำหรับพวกเรา การมอบรางวัล คือ "การมอบคำขอบคุณ"

คำขอบคุณจากพวกเราที่เป็น

พื้นที่สร้างสรรค์

พื้นที่สำหรับศิลปวัฒนธรรม

เป็นภาษาและภูมิปัญญาของคนไทยในทุกภูมิภาค ในทุกวิถีชีวิต

พวกเราเป็น "มรดก" และ "พลังทางวัฒนธรรม" แต่พลังของพวกเราอาจจะหมดลงหากไม่มีพวกเขาเหล่านี้

         ขอบคุณที่ดูแลพวกเรา ขอบคุณที่ต่อลมหายใจให้พวกเราทำให้พวกเราเหมือนมีชีวิตและทำให้พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้วยการอนุรักษ์ และสร้างสรรค์พวกเราให้เป็น"วัฒนธรรมเพื่อทุกคนอย่างยั่งยืนและมีศักดิ์ศรี"

         ร่วมเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ในการมอบรางวัล "ภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน" ภายใต้ คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทำให้พวกเราเกิดขึ้น ตั้งอยู่ตลอดไป

 

//////////////

 

คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

.

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อบุคคล / องค์กรต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่นด้านการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรับรางวัล “ภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน” ใน 4 สาขา อาทิ

 

• สาขาภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม

          - ดูรายละเอียดของสาขาได้ที่ https://bit.ly/49LI1Ei

• สาขาภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน

           - ดูรายละเอียดของสาขาได้ที่ https://bit.ly/3JItGOF

• สาขาภูมิการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้

           - ดูรายละเอียดของสาขาได้ที่ https://bit.ly/3JsYgLG

• สาขาภูมิพลังวัฒนธรรม (Soft Power)

          - ดูรายละเอียดของสาขาได้ที่ https://bit.ly/3w4KJH9

 

เพียงแค่กรอกแบบเสนอรายชื่อ พร้อมกับข้อมูลรายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Forms หรือลิงก์ https://forms.gle/nUz8HWqm8nMLyXkC7

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านลิงก์ https://bit.ly/3TNAFdH และส่งเข้ามาที่อีเมล [email protected] (คุณเหน่ง) และ [email protected] (คุณอ้อ)

.

ซึ่งสามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 และจะประกาศรางวัลในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 ผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาจะเข้าพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ๔๐๒ - ๔๐๓ อาคาร สว. รัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร ***

.

คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณา สแกน QR Code หรือลิงก์ https://bit.ly/3JeVJ81

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณปาริชาติ ทองแผ่น โทร 081-467-2645

คุณศิริลักษณ์ ประสิทธิ์พรม โทร 099-403-8878ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]