โรงเรียนวัดคลองภูมิ ชวนเด็กผลิตสื่อรณรงค์ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน

8 มีนาคม 60 / อ่าน : 1,482

     นอกเหนือจากการให้ความรู้เรื่องโรคอ้วน และการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการแล้ว
#โรงเรียนวัดคลองภูมิ ยังชวนเด็กๆ ในโรงเรียนผลิตสื่อรณรงค์. โครงการคลองภูมิสดใส...
ใส่ใจสุขภาพอีกด้วย #อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com