เตรียมตัวรับชมหนังสั้นชุด “ศิลป์ 8 เปี่ยง” หนังสั้นชุด “ศิลป์ 8 เปี่ยง” หนังสั้น 8 เรื่อง จาก 4 พื้นที่ผ่านมุมมองของ 8 ผู้กํากับ

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 14 มิถุนายน 66 / อ่าน : 1,257


หนังสั้นชุด “ศิลป์ 8 เปี่ยง” หนังสั้น 8 เรื่อง จาก 4 พื้นที่ผ่านมุมมองของ 8 ผู้กํากับ

เตรียมตัวรับชมหนังสั้นชุด “ศิลป์ 8 เปี่ยง” ได้ทาง ThaiPBS และทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย ของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ความเป็นอีสานจาก 4 พื้นที่ผ่านมุมมองของ 8 ผู้กํากับ #สสส #ปันศิลป์ปันสุข #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #ศิลป์8เปี่ยง #หนังสั้น 

 

"สาวะ(วิ)ถี"

 “จุดเด่นของหนังเรื่องนี้อยู่ที่การเล่าเรื่องในมุมมองของความเป็นคนต่างภาษาแต่เข้าใจและชื่นชมในศิลปะที่เป็นเสน่ห์ของความเป็นพื้นถิ่น คือไม่ว่าจะพูดภาษาอะไรแต่ถ้าเราชื่นชมและทำความเข้าใจมันก็ทำให้เราสามารถถ่ายทอดออกมาได้” (สุธีย์ จุฬากาญจน์)

 สาวะ(วิ)ถี เล่าเรื่องราวจากวิสาหกิจเพื่อสังคม ชุมชนสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากการกำกับของ "สุธีย์ จุฬากาญจน์"

 

"ฝอยแก่น ฝอยสุข"

“อยากนำเสอมมุมมองนี้ เนื่องจากอยากสะท้อนความน่ารักของเด็ก ๆ ประจวบกับบรรยากาศที่ที่สวยงามของชุมชน ที่เมื่อใครได้รับชมแล้วต่างก็ต้องตั้งคำถามกันว่า "ที่นี่ที่ไหน" "ชุมชนสาวะถีจริงๆ เหรอ” (ทศพร ปริธัญ)

ฝอยแก่น ฝอยสุข เล่าเรื่องราวจากวิสาหกิจเพื่อสังคม ชุมชนสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากการกำกับของ "ทศพร ปริธัญ (ฌอง)"

 

"ส้ม ส่ง สุข"

“อยากนำเสนอในหนังดูสนุก คนดูแล้วมีเสียงหัวเราะ โดยการทำหนังเรื่องนี้เป็นการนำเอาโซเชียลมีเดียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากยุคนี้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเรื่องนี้กันเป็นอย่างมากจึงได้นำมาขมวดกับชุมชนที่มีความเก่าของผู้คน จึงเกิดเป็นหนังสั้นเรื่อง ส้ม ส่ง สุข ขึ้นมา” (อดิสรณ์ อันสงคราม)

 ส้ม ส่ง สุข เล่าเรื่องราวจากวิสาหกิจเพื่อสังคม ชุมชนสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการกำกับของ "อดิสรณ์ อันสงคราม"

 

Joy Not Enjoy

ส่วนตัวเป็นคนชอบความเป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งในทุกพื้นที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมอยู่แล้ว จึงได้ไอเดียในการจัดทำหนังเรื่องนี้ขึ้นมา อีกทั้งในประเด็นของคองก้าซึ่งเป็นการรำวงที่มักจะเห็นในจังหวัดโซนภาคกลาง แต่ในภาคอีสานยังไม่เคยเห็น จึงเป็นความท้าทายที่อยากจะนำเสนอให้ได้ชมกัน” (ภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล)

 Joy Not Enjoy เล่าเรื่องราวจากวิสาหกิจเพื่อสังคม ชุมชนสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการกำกับของ "ภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล"

 

ภาพยนตร์สั้นชุด“ศิลป์ 8 เปี่ยง” อยู่ภายใต้การดูแลของ ปรัชญา ปิ่นแก้ว, รศ.ดร.นิยม วงศ์พงศ์คำ, ผศ.ดร.ปรีชา สาคร

#สสส

#ปันศิลป์ปันสุข

#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

#ปันศิลป์ปันสุข

#ศิลป์8เปี่ยง

#หนังสั้น

#ภาพยนตร์สั้น

#กาฬสินธ์ุ

#สหัสขันธ์

#วิสหากิจชุมชน

#SE

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]