การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เขมราษฎร์ธานี

24 พฤศจิกายน 65 / อ่าน : 1,157

 

การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เขมราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 ที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ พร้อมด้วย ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมประชุมทิศทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "เขมราษฎร์ธานี" จังหวัดอุบลราขธานี เพื่อการพัฒนาสู่พื้นที่ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม และร่วมกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ พร้อมกับมีการหารือถึงกิจกรรมบูรณาสกัดแนวคิดการนำทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นสร้างสรรค์และการจัดการตนเองด้วยวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (SDGs) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และยั่งยืน
 
 
จากนั้นได้ลงสำรวจพื้นที่ถนนคนเดินพื้นที่สร้างสรรค์ตลาดวัฒนธรรม "เขมราษฎร์ธานี" และร่วมชมกิจกรรมเดินแบบผ้าทอเขมราฐจากผู้ประกอบการผ้าพื้นเมือง, การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น รวมไปถึงร่วมงานเตรียมความพร้อมพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ ณ ถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

  
 
ตามด้วยชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงสองฝั่งโขง “การเต้นบาสโลบเพลง อ้อมกอดเขมราฐ โดยเจ้าของบทเพลงเต๋า ภูศิลป์ เพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์นุ่งซิ่นเต้นบาสโลบ, การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนเจียดและชุมชนป่าข่า โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฟื้นใจเมืองเขมราฐ)

  
 
นอกจากนี้ยังมีการเดี่ยวขลุ่ย และแต่งกลอนสด โดยอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ด้วย แะปิดท้ายที่การแสดงของศิลปิน เต๋า ภูศิลป์ และนุช วิลาวัลย์ 

 
ตามภาพบรรยากาศนี้
 

 
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]