นำเสนอแผนของแต่ละพื้นที่ โครงการ 4 เดือน (มีนาคม - มิถุนายน)

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 27 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 873


     หลังจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง: สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม แล้ววันนี้ ทั้ง4 ภาคได้ นำเสนอแผนของแต่ละพื้นที่ โครงการ 4 เดือน (มีนาคม - มิถุนายน)  

สรุปจังหวะก้าวการทำงานในระยะต่อไป
 

     วิทยากรโดย ดร.กันยิกา ชอว์ และ อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย และปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม
     ถ่ายภาพร่วมกัน ประธานกล่าวปิดโครงการ โดย...รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับทิศทางสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

 

 

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com