พื้นที่พัฒนาต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม จ.กาฬสินธุ์ : รายการจับตารอบทิศ Thai PBS News

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 27 ตุลาคม 65 / อ่าน : 1,040


พื้นที่พัฒนาต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม จ.กาฬสินธุ์ : รายการจับตารอบทิศ Thai PBS News

ไปดูไดโนเสาร์  ไม่ได้มาตัวเป็นๆ มาแค่หลุมขุดฟอสซิล .. แต่หลุมฟอสซิลที่ว่านี้ กำลังกลายมาเป็นความหวังด้านการท่องเที่ยวของ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์


อ่านข่าวจากหน้าเว็บไซต์ ที่นี่ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]