เรียนรู้ชุมชนด้วยกระบวนการชุมชน เปลี่ยนคุกให้เป็นสวรรค์ ศึกษากรณี: คุกเก่า

24 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 2,267

  บ่ายนี้ 24 กุมภาพันธ์ แกนนำชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง: สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม เรียนรู้ชุมชนด้วยกระบวนการชุมชน เปลี่ยนคุกให้เป็นสวรรค์ ศึกษากรณี: คุกเก่า
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]