สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ช่วงบ่าย 23 กุมภาพันธ์ 2560

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 24 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 1,211


     ช่วงบ่ายวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ ในกิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำชุมชนเพื่อการ้ปลี่ยนแปลง: สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม มีกิจกรรมมากมายอาทิ บรรยายหัวข้อ “สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Media for Change)” แนวคิดและกรณีศึกษา •เข้าใจความหมายของ สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง •ศึกษาจากรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ วิทยากรบรรยาย ดร.กันยิกา ชอว์   อ.ดนัย หวังบุญชัย 
     และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ปรับฐานคิด” Active Citizen และบทบาทในการเปลี่ยนแปลง การฟังและจับประเด็น Deep listening Active Citizen Mind Set แบบฝึกเพื่อเป็น Citizen ที่ Active วิทยากรบรรยาย ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ  และคุณธีรพล เต็มอุดม แผนงานสุขภาวะทางปัญญา

 

 

 

 

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]