ตักบาตรข้าวจี่วิถีอีสาน ในงานบุญข้าวจี่ วัดไชยศรี

14 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 266

สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน 

และแสดงผลงานของเครือข่าย ของสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน 

งานบุญข้าวจี่ วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560  นี้เริ่มตั้งแต่ 

เวลา 04.30 น.           ตื่นเช้า จี่ข้าวจี่ตักบาตรพระสงฆ์   

ส่วนในเวลา 07.00 น.   ตักบาตรข้าวจี่วิถีอีสาน  

 

ช่วงเช้าวันที่ 12 กพ.60 

 

กิจกรรมบุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน ประเพณีใน ฮีต 12 เดือนของชาวอีสาน

ร่วมกันจี่ข้าว เพื่อใช้ในการใส่บาตรพระสงฆ์ / ถวายภาพชาดก บุญพระเวส แก่วัดในชุมชน 

นอกจากเป็นการทำบุญทำนุบำรุงศาสนาแล้ว ยังเห็นภาพความสามัคคีของชาวบ้าน

และผู้ร่วมกิจกรรมในการสืบสานวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่ต่อไป

 

กิจกรรมน่าสนใจอย่างไรติดตามคะ
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com