งานบุญข้าวจี่วิถีอีสาน ณ ลานวัดไชยศรี

14 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 313

เมื่อค่ำคืนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 

ในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน 

และแสดงผลงานของเครือข่าย ของสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน  

มีงานบุญข้าวจี่วิถีอีสาน ณ ลานวัดไชยศรี พร้อมชมการแสดง 

ผลผลิตจากค่ายสินไซโมเดล ปี 2  ของเด็ก นักเรียน 

ในพื้นที่ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น และอื่นๆ น่าสนใจ น่าชื่นชมมากๆ คะ
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com