งานบุญข้าวจี่วิถีอีสาน ณ ลานวัดไชยศรี

14 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 2,402

เมื่อค่ำคืนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 

ในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน 

และแสดงผลงานของเครือข่าย ของสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน  

มีงานบุญข้าวจี่วิถีอีสาน ณ ลานวัดไชยศรี พร้อมชมการแสดง 

ผลผลิตจากค่ายสินไซโมเดล ปี 2  ของเด็ก นักเรียน 

ในพื้นที่ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น และอื่นๆ น่าสนใจ น่าชื่นชมมากๆ คะ
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]