ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และ แสดงผลงานของเครือข่าย ของสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน

11 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 1,352

       ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และ แสดงผลงานของเครือข่าย ของสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ณ งานบุญข้าวจี่ วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
 
   ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]