หน้ากากผ้าของทีม MaskMask เป็นอย่างไร? ทำไมต้องจากธรรมชาติ ที่นี่มีคำตอบ??...

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 22 กุมภาพันธ์ 64 / อ่าน : 24


หน้ากากผ้าของทีม MaskMask เป็นอย่างไร? ทำไมต้องจากธรรมชาติ ที่นี่มีคำตอบ??...


หน้ากากผ้าของพวกเรามีแนวคิดเพื่อช่วยลดวิกฤติของพลาสติก ในขณะที่การระบาดของโควิด-19

ทำให้พวกเราทุกคนเข้าสู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ในหลายด้านเพื่อรับมือ ป้องกันการระบาดของโควิด-19


*หนึ่งด้านที่วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดคือ ด้านสาธารณสุขเนื่องจากโควิด-19 สามารถระบาดผ่านสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะเป็นการไอ จาม หรือพูด ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา, เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อยๆ


*แต่ด้วยปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน การใช้หน้ากากผ้าจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยปกป้องทั้งตัวคุณและสิ่งแวดล้อม
*
ติดตามผลงานของทีม MaskMask  เร็วๆ นี้

*
#MaskMask #SayNotoMassMaskWaste#DesignHero #TheNewNormal #pings #artculture4h #PM25 #COVID19 #แผนงานสื่อศิลป์ฯ #สสสปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com