กระบวนการทอผ้า ของทีม MaskMask ในโครงการ ดีไซน์ฮีโร่ Design Hero The New Normal

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 22 กุมภาพันธ์ 64 / อ่าน : 21


กระบวนการทอผ้า ของทีม MaskMask ในโครงการ ดีไซน์ฮีโร่ Design Hero The New Normal


เมื่อได้รู้จักกับเส้นใยแต่ละชนิดไปแล้ววันนี้ น้องๆ ทีม MaskMask จะพาไปดูการทอผ้า

โดยผ้าทอของเราได้รับการอนุเคราะห์จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านนางัว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ติดตามผลงานของทีม MaskMask เร็วๆ นี้


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com