การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ” ภาคใต้ Day 3

17 กุมภาพันธ์ 64 / อ่าน : 646

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ” ภาคใต้ Day 3

 
กิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 3 ของการอบรม) เริ่มต้นด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การออกแบบและผลิตสื่อ" ต่อ ตามด้วยการให้เยาวชนลงพื้นที่เพื่อทำคลิป หรือ vlog เพื่อนำเสนอ ทีมละ 1 คลิป แล้วมีการนำเสนอ ผลงานของตัวเอง ก่อนจะมีการมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมอบรม และปิดกิจกรรมไปชมบรรยากาศกัน
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com