ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำทีมห่าง ห่าง ฟิลม์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

19 มกราคม 60 / อ่าน : 1,688

ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำของทีม "ห่าง ห่าง ฟิล์ม" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น"โครงการอย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา"
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]