โครงการ New Normal Youth Drama Plus Theatre and Film Online ละครและภาพยนตร์ออนไลน์ละครเยาวชนพลังบวกนิวนอร์มอล

25 พฤศจิกายน 63 / อ่าน : 975

โครงการ New Normal Youth Drama Plus Theatre and Film Online : ละครและภาพยนตร์ออนไลน์ละครเยาวชนพลังบวกนิวนอร์มอล


            เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 หน้ากากเปลือยแผนเยาวชนและชุมชนสร้างสรรค์ จัดเทศกาล New Normal Theatre and Film Festival ณ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแสงอรุณ ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ภายในงานมีแกนนำกลุ่มอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกันนำเสนอโปรแกรมละครเวทีพิเศษ Siam Medical Team หมอยา และละครเวทีพิเศษ Criminal High

          จากนั้นอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นพร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนทีมต่างๆ ที่ร่วมโครงการ 

          ต่อด้วยการฉาย ภาพยนตร์ New Normal จำนวน 2 เรื่อง และตามด้วยการแสดงละคร และปิดท้ายด้วยการบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา  ไปชมภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นกันได้ที่นี่ ...
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com