วัตถุประสงค์และความคาดหวังเพื่อการพัฒนาผลงานโครงการDesign Hero : The New Normal โดยอ.ดนัย หวังบุญชัย

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 21 พฤศจิกายน 63 / อ่าน : 67


วัตถุประสงค์และความคาดหวังเพื่อการพัฒนาผลงานโครงการDesign Hero : The New Normal โดยอ.ดนัย หวังบุญชัย

โครงการ Design Hero : The New Normal เปิดขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ มีเด็กและเยาวชนผ่านเข้ารอบ 14 ผลงาน จากการส่งแนวคิดไอเดียวเข้ามากว่า 60 ผลงาน
โดยก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมของโครงการและการทำงานทั้งหมด อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ออกมาบอกเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความคาดหวังเพื่อการพัฒนาผลงานโครงการDesign Hero : The New Normal เอาไว้ว่าอย่างไรปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า 128/177 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
16th Fl., Phayatai Plaza, 128/177 Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8
โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com