กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ โครงการ Design Hero : The New Normal

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 18 พฤศจิกายน 63 / อ่าน : 117


กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

โครงการ Design Hero : The New Normal 

วันที่ 19  20 พฤศจิกายน 2563 

ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น

ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 


วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

09.00 – 09.10 น.        กล่าวต้อนรับเยาวชนผู้ร่วมโครงการ

       โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

09.10 – 09.20 น.       กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ และความคาดหวังเพื่อการพัฒนาผลงาน

                               โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

09.20 – 09.30 น.       แนวคิด ทิศทาง หลักการพัฒนาต้นแบบสื่อเพื่อให้เกิดการต่อยอดพัฒนาผลงาน

                              โดย คุณประธาน ธีระธาดา บรรณาธิการนิตยสาร และผู้บริหาร บริษัท ART4D

09.30 – 10.00 น.       Session 1:  การเสวนา เรื่อง “ออกแบบอย่างไรให้ยั่งยืน” โดย  

                               วิทยากรท่านที่ 1 คุณเอ๋-วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ เล่าถึงประสบการณ์การทำงาน และโครงการทดลอง 

10.00 – 10.15 น.       วิทยากรท่านที่ 2 คุณไจ๋–ธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ เจ้าของแบรนด์ Qualy แชร์ประสบการณ์การทำงาน

10.15 – 10.30 น        ช่วง Q&A กับ ผู้ดำเนินรายการ

10.30 – 11.00 น.       Session 2:  การเสวนา เรื่อง “City and People”  

                               โดย วิทยากร คุณยศพล บุญสม เล่าถึงประสบการณ์การทำงานกับพื้นที่สาธารณะ และโครงการทดลอง

11.00 – 11.15 น        ช่วง Q&A กับ ผู้ดำเนินรายการ

11.15 – 12.15 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

12.15 – 12.30 น.       Session3: การเสวนา เรื่อง “ออกแบบอย่างไรให้สื่อสาร” โดย

                               วิทยากรท่านที่ 1 คุณอาร์ม - วัชริศ ถนอมทรัพย์ เล่าถึงประสบการณ์การทำงานในแวดวงบอร์ดเกมส์

12.30 – 13.00 น.       วิทยากรท่านที่ 2 อาจารย์อครพล กฤตฤานนท์วงศ์

                               เล่าถึงประสบการณ์การทำงาน และโครงการทดลอง

13.00 – 13.15 น.       ช่วง Q&A กับ ผู้ดำเนินรายการ

13.15 - 13.30 น.        Session 4: การเสวนา เรื่อง “The Making of a Storyโดย

                                วิทยากรท่านที่ 1 คุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ -Toolmorrow

                                เล่าถึงประสบการณ์การทำงานด้านการสร้างวิดิโอคอนเท้นต์

13.30 - 13.45            วิทยากรท่านที่ 2 คุณอนันต์ ฐิตาคม - The Zero One

                               เล่าถึงประสบการณ์การทำงานด้านภาพยนตร์แอนิเมชั่น

13.45 - 14.00            วิทยากรท่านที่ 3 หมู-ไตรภัค สุภวัฒนา - The Zero One

                               เล่าถึงประสบการณ์การทำงานด้านการ์ตูน และการออกแบบคาแร็คเตอร์

14.00 – 14.15 น.       ช่วง Q&A กับ ผู้ดำเนินรายการ

14.00 – 18.00 น.       แบ่งกลุ่มพบพี่เลี้ยงกลุ่ม เพื่อพัฒนาความคิดและรูปแบบการนำเสนอผลงาน

18.00 – 19.00 น.       รับประทานอาหารเย็น

 

19.00 – 21.00 น.        พัฒนาแนวความคิด แนวทางการเล่าเรื่อง และรูปแบบการนำเสนอผลงาน


วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

07.00 – 08.00 น.        ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนำส่งไฟล์ผลงานเพื่อเตรียมการนำเสนอ

08.00 – 12.00 น.        นำเสนอเพื่อคัดเลือกผลงานเข้าร่วม รับทุนในการผลิตผลงาน (ทีมละ 10 นาที)

      พักรับประทานอาหารว่างตามอัธยาศัย ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  

12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.        นำเสนอเพื่อคัดเลือกผลงานเข้าร่วม รับทุนในการผลิตผลงานต่อจากช่วงเช้า

14.00 14.30 น.        การประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายเพื่อรับทุนผลิตผลงาน

14.30 14.45 น.        การนัดหมายตารางการดำเนินงาน และการติดตามผลงาน

                                 โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

14.45 15.15 น.       ประกาศผลการคัดเลือกทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการผลิตผลงาน

                               โดย คุณประธาน ธีระธาดา บรรณาธิการนิตยสาร และผู้บริหาร บริษัท ART4D

15.15 – 16.00 น.       มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาพถ่ายหมู่ และ กล่าวปิดกิจกรรม

                                โดย ดร.ประภาส นวลเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

16.00 น.                  เดินทางกลับภูมิลำเนา


แผนที่การเดินทาง 

โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเต็ล 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

โครงการ Design Hero : The New Normal

วันที่ 19 20 พฤศจิกายน 2563

ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น  

ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า 128/177 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
16th Fl., Phayatai Plaza, 128/177 Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8
โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com