ที่นี่ม่อนปิ่น

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 15 ตุลาคม 63 / อ่าน : 50 

ที่นี่ม่อนปิ่น
.
.
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจของม่อนปิ่น
.
.
มาร่วมกันขับเคลื่อนม่อนปิ่นสู่... วิสาหกิจชุมชนม่อนปิ่น สื่อศิลป์SE
ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
.
.
ติดตามสื่อศิลป์ม่อนปิ่นได้ที่ ม่อนปิ่น
.
.


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com