ที่นี่ม่อนปิ่น

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 15 ตุลาคม 63 / อ่าน : 598 

ที่นี่ม่อนปิ่น
.
.
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจของม่อนปิ่น
.
.
มาร่วมกันขับเคลื่อนม่อนปิ่นสู่... วิสาหกิจชุมชนม่อนปิ่น สื่อศิลป์SE
ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
.
.
ติดตามสื่อศิลป์ม่อนปิ่นได้ที่ ม่อนปิ่น
.
.


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com