ภาคกลาง : กำหนดการ “มหกรรมละครเยาวชนพลังบวก 2558”

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : , 14 กันยายน 58 / อ่าน : 1,477กำหนดการ “มหกรรมละครเยาวชนพลังบวก 2558”

ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558

เวลา 12.00 น ถึง 18.00 น

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

เวลา

รายละเอียดกิจกรรม

12.00 น

พิธีเปิด “มหกรรมละครเยาวชนพลังบวก”

 • ฉายวีดีทัศน์ “ประมวลกิจกรรมละครเยาวชนพลังบวก 2558”
 • “การแสดงชุดพิเศษ สุขภาวะทางกาย ใจ และ ชุมชน” 
 • พิธีกรกล่าวต้อนรับและพูดภาพรวมของ “มหกรรมละครเยาวชนพลังบวก”
 • ตัวแทนผู้จัดหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน และ ละครเยาวชนพลังบวก     อ.นินาท บุญโพธิ์ทอง กล่าวรายงาน
 • ตัวแทนเจ้าภาพปี พ.ศ. 2558 มิส ศศิธร นวลจันทร์ มิศ มัลลิกา มีทอง และ สุรวงศ์ ชื่นกำไร รร.อัสสัมชัญแผนกมัธยม กล่าวถึงกิจกรรมปีที่ผ่านมา
 • ตัวแทนเจ้าภาพค่ายฯ พ.ศ. 2558 อ.จรรยา ธนะนิมิต รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย กล่าวถึงกิจกรรมค่ายละครฯ ปีที่ผ่านมา
 • อ.เป็นปลื้ม เชยชม ที่ปรึกษา ชุมนุมการละคร รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย กล่าวการดำเนินงานในฐานะเจ้าภาพพื้นที่
 • ท่านผู้อำนวยการ ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ    ผู้อำนวยการ โรงเรียน       สวนกุหลาบวิทยาลัย เจ้าภาพพื้นที่ กล่าวต้อนรับ 
 • ตัวแทนเจ้าภาพ อ.เป็นปลื้ม เชยชม รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ
 • ประธานในพิธี อ.มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวเปิดงาน
 • อ.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปะ
 • เสวนาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากระบวนการละคร จากโรงเรียนภาคี
 • เริ่มการแสดงอย่างเป็นทางการ

13.00 น

การแสดงละครเวที สุขภาวะทางกาย ใจ และ ชุมชน 

“ฆาตกร Murderer” จาก Deksri to be Number One รร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ (ละครสุขภาวะทางกายรณรงค์ลดการสูบบุหรี่)

“The Campaign Girls” จาก รร.ศึกษานารี (ละครสุขภาวะทางกาย)

“21 Days of Change” จาก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ละครสุขภาวะทางกายรณรงค์ด้านการออกกำลังกายรักษาสุขภาพ)

“Paint Me Black เงา” จาก ชมรมคนละคร รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (ละครสุขภาวะทางใจ)

“The Pressure” จาก โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย (ละครสุขภาวะทางใจ)

“The Choice ทางเลือก” จาก ชมรมเอ็นเตอร์เทนเนอร์ และ นิเทศศิลป โรงเรียนเตรียมอุดมศีกษา (ละครสุขภาวะทางชุมชน)

“AC Drama Talk : ลดโลกร้อน” โดย AC Drama Club รร.อัสสัมชัญแผนกมัธยม (ละครสุขภาวะทางชุมชน)

15.00 น

การแสดงละครเวที บูรณาการสุขภาวะกาย ใจ แล ชุมชน 

“ชายล้วน” จาก ชุมนุมการละคร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

“Runaway Boys” จาก SL.Play รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย

“Red Old School” ตึกเก่าสีแดง จาก  SG Drama Club รร.เซนต์คาเบรียล

17.00 น

ถอดบทเรียนกระบวนการละครทางสุขภาวะ

18.00 น

จบกระบวนการ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฤทัยรัตน์ ไกรรอด โทรศัพท์ 082-596-9296ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com