การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน บริษัทสงขลาเฮอริเทจ วันที่ 19 ก.ย. 2563

21 กันยายน 63 / อ่าน : 195

การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน บริษัทสงขลาเฮอริเทจ วันที่ 19 ก.ย. 2563

วันที่ 19 กันยายน 2563 ที่จังหวัดสงขลา โครงการแชร์วิชั่นธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า บริษัทสงขลาเฮอริเทจ จัดกิจกรรมเดินชมวิถีชีวิตยามเช้า ชุมชนไทยจีน ย่านเมืองเก่าสงขลา วัดกลาง/ ศาลเจ้า/ โรงสีแดง เพื่อเป็นการแนะนำโครงการธุรกิจเพื่อสังคม บริษัทสงขลาเฮอริเทจ / เปิดตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นวิสาหกิจชุมชนของที่นี่
 
จากนั้นทีมงานและผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดยอาจารย์มานพ แย้มอุทัย, อาจารย์ประภาส นวลเนตร และ เครือข่ายสื่อศิลป์ SE ทั้ง 4 ภูมิภาค ร่วมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เวริ์คชอประบายสีผ้าบาติค / ฮิสทรอริค เซ็นเตอร์ พร้อมกับเดินท่องย่านเมืองเก่า ชมนิทรรศการ Portrait of Singora
 
ตามด้วยการเสวนาแนวคิด แชร์วิชั่นธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ของบริษัทสงขลาเฮอริเทจ กิจกรรมน่าสนใจแค่ไหน ติดตามได้จากภาพกิจกรรม

ติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่. แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. Songkhla Heritage Company
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สสส.
#วิสาหกิจชุมชน
#สงขลาเฮอริเทจ
#ศิลป์สร้างสุข
#สื่อศิลป์SEปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com