ประชุมเตรียมงาน โครงการแชร์วิชั่นธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า บริษัทสงขลาเฮอริเทจ

18 กันยายน 63 / อ่าน : 200


วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้แทนแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนภาคีเครือข่ายสื่อศิลป์ SE ณ ศูนย์เรียนรู้บริษัทสงขลา เฮอริเทจ ถ.หนองจิก เพื่อเตรียมงานนำเสนอผลการดำเนินงานและการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวิสาหกิจชุมชน 4 ภูมิภาค ณ ศูนย์เรียนรู้บริษัทสงขลา เฮอริเทจ ถ.หนองจิก

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ บริษัทสงขลาเฮอริเทจ เมืองเก่าสงขลา ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ และ Songkhla Heritage Company

#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สสส.

#วิสาหกิจชุมชน

#สงขลาเฮอริเทจ

#ศิลป์สร้างสุข

#สื่อศิลป์SE
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com