บ่มเพาะสุขภาพใจ คู่คุณธรรม สังคมปลอดภัย : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 13 พฤษภาคม 63 / อ่าน : 338


บ่มเพาะสุขภาพใจ คู่คุณธรรม สังคมปลอดภัย


ทุกๆ เย็น ชาวบ้านและคนหนุ่มสาว หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จะมารวมตัวกันที่วัดนิคมพัฒนาราม (ผัง7) เพื่อฝึกซ้อมร่ายรำศิลปะ "มโนราห์"


ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่วัดได้จัดขึ้น เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ผู้ปกครองและผู้สูงอายุที่นี่


เขาทำกันอย่างไร และทำแล้วเป็นแบบไหน หาคำคอบที่นี่


#feedDD #MASSปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com