กาญจนบุรี เดินหน้า สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 22 ธันวาคม 59 / อ่าน : 2,705


บรรยากาศช่วงเช้าผ่านไปแล้ว กับเวทีสร้างความเข้าใจในพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ“สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ณ.ห้องประชุมไพลิน ศูนย์ฝึกอบรมเขื่อนท่าทุ่งนา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี งานนี้มีการกล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร. บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ : คณะกรรมการที่ปรึกษา สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  (ส.ส.ม.ท.) คุณณัศญ์สยา วิษณุกรโยธิน : ผู้ประสานงานเครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นเป็น พิธีเปิดการสัมมนา ภาพรวมและชี้แจงทิศทางการทำงานโครงการส่งเสริมกระบวนการให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมและการรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมกระบวนการสร้างสื่อให้เป็นโรงเรียนของสังคม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ และ อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการนำเสนอกิจกรรมทิศทางการขับเคลื่อนต่อของภูมิภาค ในโครงกาส่งเสริมกระบวนการสร้างสื่อให้เป็นโรงเรียนของสังคม

ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]