กิจกรรมถอดบทเรียน โครงการอัตลักษณ์ไทยศิลปะพื้นบ้านไทย ปี 2562 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 2 ตุลาคม 62 / อ่าน : 296


เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา มูลนิธิสมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคม ผู้จัดโครงการอัตลักษณ์ไทยศิลปะพื้นบ้านไทย ปี 2562 ได้มีกิจกรรมถอดบทเรียน จากการทำโครงการที่ผ่านมา ขึ้นที่ห้องประชุม โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ซึ่งมีอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เข้าร่วมกิจกรรมด้วยโดยในกิจกรรมนี้มีเด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการ กว่า 200 คน ซึ่งแบ่งตามกลุ่มที่สนใจออกเป็น 4 กลุ่ม ด้วยกันคือ

1.ร้องเพลงลูกทุ่ง

2.แดนซ์เซอร์

3.นักดนตรี

4.นักสื่อสารสร้างสรรค์ผลิตคลิปสั้นด้วยมือถือ


ในกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีวิทยากรมาให้ความรู้และสอนเด็กๆ คือ สอนร้องเพลงโดย อาจารย์ไพจิตร ศุภวารี ,  สอนแดนซ์เซอร์ โดย อาจารย์น้ำตาล น้ำเพชร, สอนดนตรีโดย อาจารย์ถาวร คำนวณ และสอนทำคลิปสั้นด้วยมือถือโดย อาจารย์สกุลชัย โกมุท

นอกจากนี้ยังมี ศิลปินแห่งชาติ 'ชาย เมืองสิงห์' หรือ แมน ซิตี้ไลอ้อน หรือนามจริง สมเศียร พานทอง มาร่วมงานด้วยปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com