โครงการต้นแบบการพัฒนาเยาวชนด้วยวิถีวัฒนธรรม สร้างสุขภาวะชุมชน จ.ลพบุรี

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 26 กันยายน 62 / อ่าน : 836


        เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โครงการต้นแบบการพัฒนาเยาวชนด้วยวิถีวัฒนธรรม สร้างสุขภาวะชุมชน จัดเวทีสรุปบทเรียน ลานวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ขึ้นที่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง         โดยนางสาวกัญญาวีร์ อ่อนสลุง – ผู้รับผิดชอบโครงการ บอกว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่เราตั้งใจที่จะทำต้นแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่โคกสลุง หลักๆ จะมี 4 กิจกรรมใหญ่ๆ 1.การพัฒนาศักยภาพผู้นำของกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง  2.การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้เห็นคุณค่าของตนเอง  3.การสื่อสารภูมิปัญญา 4.ทำสื่อสร้างสรรค์ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่อง ผ้าทอพื้นบ้าน, องค์ความรู้เรื่อง เพลงพื้นบ้าน, โปสการ์ดพื้นที่ 3 ดี โคกสลุง, คู่มือไทยเบิ้งศึกษา และอินโฟกราฟฟิกต่างๆ ขึ้นภายในงาน และมีเวทีเสวนาเรื่อง “การพัฒนาเด็กเยาวชน ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน” โดยมีผู้ร่วมเสวนา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เด็กเยาวชน แกนนำ ผู้ทำโครงการ และกลุ่มที่ 2 ภาคีเครือข่าย หน่วยงานต่างๆ จากนั้นได้มีการแสดงดนตรี จากมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุขด้วย


          ในช่วงบ่าย โครงการต้นแบบการพัฒนาเยาวชนด้วยวิถีวัฒนธรรม สร้างสุขภาวะชุมชนเด็กๆ และเยาวชนได้เตรียมนำเสนอผลงานที่ตัวเองได้ตลอดทั้งโครงการที่ลานวัฒนธรรมไทยเบิ้งด้วย โดยมีการนำเสนอเรื่องอาหารพื้นบ้าน, ขนมเบื้องไทยเบิ้ง, กับดักสัตว์, แกะสลัก, การทำ “จิ้งโป๊ะ” ของเล่นชาวไทยเบิ้ง, การรำโทนไทยเบิ้ง ส่วนห้องเรียนภูมิปัญญา มีการสาธิตการทำของเล่นจากใบตาล, การทำพริกตะเกลือ, การทำกระดักงา, การทำว่าว, การตัดพวงมะโหตร และการทำขนมเบื้องไทยเบิ้ง       “การเริ่มทำโครงการหรือกิจกรรมในชุมชนนั้นที่ผ่านมาจะมีคนบอกว่า “การที่เราเรียนรู้ตนเอง เป็นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุด  มันหมายถึงว่า ถ้าหากเราอยากจะทำกิจกรรมที่เราไม่รู้จัก เราจะไม่สามารถไปต่อได้ และมันไม่มีเรื่องราว แต่ถ้าเราเริ่มจากเรื่องของเราเอง เรื่องที่เรารู้อยู่แล้ว มันจะง่ายและยั่งยืน เพราะเด็กก็จะได้รู้ ผู้ใหญ่ก็จะได้รู้ และมันเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน และวัฒนธรรมแบบนี้มันจะคงอยู่เพราะเด็กที่มาเข้าเขาเห็นคุณค่า” นางสาวกัญญาวีร์ อ่อนสลุง บอก

       ชมบรรยากาศที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com