บรรยากาศการจัดเวที “สื่อคือโรงเรียนของสังคม และทิศทางปฏิรูปสื่ออย่างมีส่วนร่วม”

21 ธันวาคม 59 / อ่าน : 1,530

บรรยากาศการจัดเวที “สื่อคือโรงเรียนของสังคม และทิศทางปฏิรูปสื่ออย่างมีส่วนร่วม” 

โดย เครือข่ายบรรณาธิการภาคเหนือ 17 จังหวัด ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

โดยในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 นี้ัี่งานจัดขึ้นที่โรงแรมสุคนธวารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]