แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา

หมวดหมู่ ร่วมงานกับเรา , โดย : admin , 14 มิถุนายน 62 / อ่าน : 48


ด่วน 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน 

1 อัตรา 

คุณสมบัติ 

-          เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

-          มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน 1 ปี หรือมากกว่า

-          จบการศึกษา ปวส หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-          มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น

-          สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

-          สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้

-          สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน

-          สามารถเริ่มงานได้ทันที

-          ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-          หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินในโครงการ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

-          จัดระบบงานด้านเอกสารการเงิน

-          ควบคุมดูแลจัดทำเงินสดย่อย

-          ดูแลบัญชีเงินฝากธนาคาร

-          ทำธุรกรรมด้านการเงิน

-          สามารถประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน

-          วางแผนด้านการเงินและสรุปรายงานการเงินทุกเดือน

-          งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร www.thaihealth.or.th และ www.artculture4health.com  


สิ้นสุดการรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2562


ส่งรายละเอียดส่วนตัว ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา ทาง E-mail หรือไปรษณีย์ EMS ที่

คุณพรรณปพร  ภวธรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

เลขที่ 979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า)

ถนนพหลโยธิน แขวง/เขตพญาไท กรุงเทพ 10400   email address: artculture4health@gmail.comปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com