เชิญร่วมโครงการ “โฮมพลคนสี่เผ่า ไม่เอาโรคอ้วน” ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 เมษายน 2562

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 1 เมษายน 62 / อ่าน : 566


วันที่ 4 เมษายนนี้ โครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อรณรงค์โภชนาการสมวัย โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) เชิญร่วมงานภายใต้ชื่อโครงการ “โฮมพลคนสี่เผ่า ไม่เอาโรคอ้วน” ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

กำหนดการ ดังนี้
******************************************************
07.30 – 09.00 น. ครู-นักเรียน แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่หอประชุม
09.00 – 09.30 น. ตัวแทนโรงเรียนกล่าวต้อนรับ
09.30 – 09.45 น. เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
09.45 – 10.00 น. เชิญประธานคณะกรรมการพบปะผู้มีเกียรติ แนะนำคณะกรรมการฯ
10.00 – 10.30 น. ชมการแสดงบนเวทีของนักเรียน
10.30 – 10.45 น. การนำเสนอโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อรณรงค์โภชนาการสมวัย โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ชุด “โฮมพลคนสี่เผ่า ไม่เอาโรคอ้วน” (VTR)
10.45 – 11.00 น.ชมการแสดง กิจกรรม “สี่เผ่า เร้าอารมณ์” ชุด รำสี่เผ่าไทย
             - เผ่าเขมร ชื่อเพลง กะโน๊บติงตอง
             - เผ่าลาว ชื่อเพลง มาม่วนเมืองขุนหาญ
             - เผ่าส่วย ชื่อเพลง รำแม่มด
             - เผ่าเยอ ชื่อเพลง เซิ้งสะไน
11.00 – 11.30 น.ชมนิทรรศการ “โฮมพลคนสี่เผ่า ไม่เอาโรคอ้วน”
11.30 – 11.45 น.กิจกรรม “สี่เผ่าไทย หัวใจแกร่ง”
             ฐานที่ 1 ปั่นพอเพียง, ฐานที่ 2 สะพานล้อ, ฐานที่ 3 กบหรรษา

             ฐานที่ 4 ลดแลกพลัง, ฐานที่ 5 การละเล่นพื้นบ้าน และ ฐานที่ 6 สัญญาณไฟจราจร

ใครอยู่ใกล้ๆ มาเที่ยวชมกิจกรรมด้วยกันน๊ะปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com