เครือข่าย 4 ภูมิภาคสร้างสรรค์หนังสั้น @บางลำพู วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 26 กุมภาพันธ์ 62 / อ่าน : 139


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 4 ภูมิภาคให้เป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์หนังสั้น และสารคดี งานนี้จัดขึ้น ณ ห้องสมรรถนานา โรงแรมนูโวซิตี้ บางลำพู กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จากนั้นมีการกล่าวถึงภาพรวมกระบวนทัศน์ ปัจจัยเสี่ยงในชุมชนและศิลปวัฒนธรรมชุมชน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร , อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์ และอาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ต่อด้วยเรียนรู้การทำ Mobile Journalism รู้เท่าทันสื่อ และการถ่ายทำ ตัดต่อด้วย Smart Phone โดยคุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กลุ่มพลังแห่งต้นกล้า และได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเรียนรู้พื้นที่ และประเด็นการนำเสนอ ซึ่งประเด็นที่ใช้ฝึกปฏิบัติมีทั้งหมด 4 หัวข้อได้แก่หัวข้อเรื่องรื้อฟื้นศิลปวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมที่กำลังจะหายไป , หัวข้อเรื่องเด็กอ้วน , หัวข้อเรื่องเหล้าและบุหรี่ และหัวข้อเรื่องอาหารและโภชนาการ ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่การทำงานออกเป็น 5 กลุ่มย่อยได้แก่ 1.กลุ่มเด็กอ้วน ลงพื้นที่วัดโพธิ์เรียง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 18 2.กลุ่มเหล้าและบุหรี่ ลงพื้นที่ชุมชนวัดโพธิ์เรียง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 22 3.กลุ่มศิลปวัฒนธรรมละครชาตรี ลงพื้นที่ชุมชนนางเลิ้ง 4.กลุ่มศิลปวัฒนธรรมบ้านบาตร ลงพื้นที่ชุมชนบ้านบาตร 5.กลุ่มศิลปวัฒนธรรมอาหาร ลงพื้นที่มัสยิดบ้านตึกดิน ชุมบางลำพู โดยจะลงพื้นที่ไปถ่ายทำสื่อวิดีโอกันในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถติดตามผลงานได้ที่นี่เร็วๆนี้...


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com